کروم

شبکه لیست

نمایش 1–10 از 152 نتیجه

شیر هوشمند آلکا کروم شودر

شیر هوشمند آلکا کروم شودر

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 Brass

 

توضیحات :

 • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
 • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass
 •  

  توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass
 •  

  توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ1 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ1 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ1 Brass

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ1 Brass

 

توضیحات :

 • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
 • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 2 ABS

 

توضیحات :

 • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
 • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
 • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 3 ABS
 •  

  توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 ABS

رومر توکار حمام کروم شودر تیپ 4 ABS
 •  

  توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 3 Brass
 • توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass

زیگموند توکار حمام کروم شودر تیپ 4 Brass
 •  

  توضیحات :

  • حمام تیپ 1 شامل: پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی
  • حمام تیپ 2 شامل : پلیت – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 3 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک
  • حمام تیپ 4 شامل : پلیت – سردوش ثابت – بازویی سقفی – سردوش متحرک – آبریز

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم